Phân tích nhân vật cụ Mết trong Rừng Xà Nu

Mỗi mảnh đất trong cuộc kháng chiến của dân tộc đều gắn liền với những hình ảnh riêng của mỗi nhà văn. Nếu như nhà văn Nguyễn Thi gắn ...

Bản quyền và phát triển bởi Helios Việt Nam.