Công ty chứng khoán đầu tiên báo lỗ quý I

Theo báo cáo tài chính quý I vừa được Công ty Chứng khoán Hồng Bàng (HBSC) công bố, đơn vị này lỗ sau thuế hơn một tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế đến hết ngày 31/3 lên 23,5 tỷ. Tổng doanh thu trong ba tháng đầu năm đạt 487,6 triệu đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Công ty chỉ có hai nguồn thu chính là từ môi giới (chiếm 250 triệu đồng) và khoản doanh thu khác.

Tổng giám đốc Chứng khoán Hồng Bàng – bà Lê Thị Anh Đào giải thích trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán yếu tố khiến công ty lỗ là do một số chi phí cơ bản gia tăng. Trong đó, các loại tài sản không đủ điều kiện ghi nhận đã được chuyển về, phân bổ ngắn hạn dẫn đến tăng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính cho thấy chi phí quản lý doanh nghiệp của Chứng khoán Hồng Bàng trong quý I tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 712 triệu đồng. Ngoài ra, chi phí hoạt động kinh doanh cũng tăng 76%, lên gần 798 triệu đồng. Các khoản chi phí cao vượt doanh thu đã khiến công ty chịu lỗ quý I vừa qua.

Đến ngày 31/3, Chứng khoán Hồng Bàng có 26,4 tỷ đồng vốn chủ sở hữu. Công ty không có khoản nợ, vay ngắn hoặc dài hạn nào hạch toán trên báo cáo.

Trước đó, một số công ty chứng khoán cũng vừa công bố báo cáo kinh doanh quý I với kết quả đa phần làm ăn có lãi. Tín hiệu khởi sắc trên thị trường chứng khoán những tháng đầu năm được xem là yếu tố chính khiến nhiều đơn vị ăn nên làm ra thời gian qua.


Chia sẻ bài này

Những bài viết mới xem

Bình luận về bài viết


Bản quyền và phát triển bởi Helios Việt Nam.